Naujienos

Parengtos metodinės gairės mokslininkams, bendruomenėms ir piliečiams

Projekto „Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečiųdalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę“ apimtyje parengtos metodinės gairės mokslinikams, bendruomenėms ir piliečiams. Gairės suteikai informaciją apie piliečių mokslo projektų įvairovę Lietuvoje ir pasaulyje, projektų pridėtinę vertę, pagrindinius projektų įgyvendinimo žingsnius bei duomenų valdymo ir tyrimų etikos aspektus. 

Projektas „Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę“(CS4Welfare). Projektas finansuojamas pagal LMT sutartį Nr. S-GEV-20-6.