Tapk asociacijos nariu

Asociacijos nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje.

Fiziniai bei juridiniai asmenys norintys tapti asociacijos nariais, kviečiami užpildyti šią formą.

Pateiktą prašymą asociacijos valdyba apsvarsto ir sprendimą pateikia per septynias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
Pranešimas apie valdybos sprendimą siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį asmuo nurodė savo prašyme.