Bendruomenė

CS4Welfare

Šio projekto tikslas yra ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Piliečių mokslo (angl. citizen science), kaip inovatyvios piliečių įtraukimo formos, idėja yra plačiai taikoma užsienyje, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinėje stadijoje. Todėl šis projektas leis ištirti, kaip piliečių mokslas gali būti naudojamas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo ir įtraukimo forma sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas, atskleidžiant įsitraukimą mažinančias kliūtis ir dalyvavimą skatinančius motyvus.

Bronės Pajiedaitės takais

VDU vykdomas piliečių mokslo projektas, kuriame analizuojami ir pristatomi tarpukario Lietuvos VDU studentų atlikti biologinės įvairovės tyrimai. Projekte ieškoma samangyvių kolonijų, pritaikant išmaniuosiuos telefonus jų radvietės globalinei padėčiai (GPS) nustatyti. Projektas remiasi tarpukario laikotarpio VDU studentės B. Pajiedaitės moksliniais atradimais.

Rūšių ralis

Rūšių ralis siekia prisidėti prie geresnio Lietuvos bioįvairovės ištirtumo. Ralis kiekvienais metais piliečiams suteikia galimybę aplankyti vis kitą Lietuvos vietovę ir pasisemti žinių iš žymiausių lietuvių gamtos mokslų ekspertų. Renginys vyksta jau 6 metus, jo metu organizuojamos įtraukiančios paskaitos ir mokymai.

AMBER

ES finansuojamas projektas AMBER kuria įrankius, modelius ir duomenų rinkinius, kurie leidžia hidroenergetikos įmonėms ir upių valdytojams maksimaliai padidinti naudą ir sumažinti ekologinį poveikį. Lietuvoje projektas koncentruojasi į siekį išsaugoti Lietuvos upių biologinę įvairovę. Piliečiai kviečiami mobiliosios aplikacijos pagalba rinkti duomenis apie užtvankų ir kitų upėse esančių kliūčių buvimo vietas.

Paukščiai prie mano namų

Lietuvos Ornitologų Draugija organizuoja sodus ir kiemus lankančių paukščių skaičiavimo iniciatyvas. Šioje iniciatyvoje pilieičiai yra skatinami stebėti paukščius savo sodyboje, kieme ar pamėgtame parke, kur žiemą susirenka daugiau paukščių. Duomenų įvedimui ir pateikimui naudojama internetinė duomenų rinkimo aplikacija. 

Lietuvos iNaturalist bendruomenė Facebook

Ši Facebook grupė skirta iNaturalist vartotojams Lietuvoje. Bendruomenės nariai čia gali dalintis su programėle susijusiais klausimais, naudinga ar įdomia informacija ir patarimais. Norint prisijungti prie bioįvairovės tyrimų su iNaturalist, tereikia parsisiųsti iNaturalist programėlė ir pradėti stebėti bei registruoti savo aplinkoje pastebimas laukinių organizmų rūšis. 

Mokinių grupės gali kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtos tyrimų stotį. 

Naktinių drugių savaitė

Naktinių drugių savaitės (angl. National Moth Week) metu, entuziastai visame pasaulyje kviečiami vilioti ir fotografuoti naktinius drugius, bei registruoti juos iNaturalist programėlėje, siekiant tirti jų bioįvairovę ir atrasti naujų drugių rūšių. 

Lietuvoje ši iniciatyva kelis metus organizuota No Trolls Allowed renginio metu, bei pavienių entuziastų. 

Naktinių drugių savaitės metu (kiekvienais metais liepos mėnesio pabaigoje) organizuoti drugių stebėjimo vakarą, bei jį registruoti nationalmothweek.org svetainėje, arba jungtis prie jau organizuojamų renginių. Drugiams vilioti tereikia balto ekrano ar paklodės ir ryškios šviesos. Pastebėtas rūšis fotografuoti ir registruoti iNaturalist programėle, prisijungus prie „National Moth Week“ projekto.

INCENTIVE

Organizacijoms vykdančioms mokslinius tyrimus Europoje tenka itin svarbus vaidmuo inicijuojant institucinius pokyčius susijusius su atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų (AMTI) principų įtvirtinimu mokslo ir inovacijų ekosistemose. Šios funkcijos sėkmingam atlikimui reikalinga, kad AMTI principai pirmiausiai būtų įtvirtinti pačių organizacijų veikloje ir valdyme.

Projekto INCENTIVE misija – pradėti vykdyti šiuos institucinius pokyčius Tventės universitete (NL), Barselonos autonominiame universitete (ES), Salonikų Aristotelio universitete (EL) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (LT). Projekto eigoje universitetuose bus įkurti Piliečių mokslo centrai, kurie per bendrakūros veiklas paspartins institucijų perėjimą prie įtraukesnio, atviresnio bei demokratiškesnio mokslo ir inovacijų valdymo. Piliečių mokslo centrų valdymo ir veiklos modeliai bus pritaikyti prie unikalių institucinių ypatumų ir regioninių mokslo ir inovacijų ekosistemų.

DrinkableRivers tarptautiniai vandens kokybės tyrimai

Tarptautinė iniciatyva upių vandens kokybei ir ekologijai tyrinėti. Projekte dalyvauja per 50 "hubų" visoje Europoje, tarp jų ir Technariumo kūrybinės dirbtuvės Vilniuje. Kiekvienas norintys gali pasiskolinti vandens tyrimų rinkinį iš artimiausio "hubo" ir patikrinti vandens kokybę rūpimoje upėje. Duomenys suvedami į viešai prieinamą duomenų bazę, kur juos panaudoti gali visi norintys.

Kaip prisijungti?

Lietuvoje tyrimų rinkinį galima pasiskolinti iš Technariumo kūrybinių dirbtuvių. Susisiekti dėl rinkinio galima el. paštu crew [@] technariumas.lt arba Facebook. 
Tiriami įvairių kerpių rūšių pavyzdžiai, išskiriant jų DNR. Siekiama atrasti medžiagas, kurias būtų galima panaudoti vaistų kūrimui. Projektas vykdomas Technariumo kūrybinėse dirbtuvėse.

Prisijungti gali pavieniai entuziastai, mokinių grupės, meniniai projektai, susisiekdami su Technariumo bendruomene - el. paštu crew [@] technariumas.lt arba Facebook. 

Pažangūs modeliai, piliečių mokslas ir didieji duomenys tvariai vidaus vandenų maisto produkcijai ir ekosistemų paslaugoms

Projekto tikslas – patobulinti agrobiologinių maisto išteklių ir biologinės įvairovės valdymą vidaus vandenų ekosistemose, sujungiant tradicinių mokslinių tyrimų žinias su tikimybiniais modeliavimo metodais ir didelės apimties duomenų rinkimu pasitelkiant piliečių mokslo programas. Projekto metu bus tobulinamas mėgėjiškos žvejybos įvertinimas ir valdymas, žvejybos ir ežerų ekosistemos modelių pritaikymas Lietuvos sąlygoms, tvarios žvejybos skatinimas, ilgamečių duomenų abibendrinimas ir analizė, bei klimato kaitos poveikio įvertinimas žuvų ištekliams Lietuvos vidaus vandenų ekosistemose.

Projekto mokslinio tyrimo vadovė:  dr. Asta Audzijonytė

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą ,,Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus”.

Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)

Siekdama plėtoti atvirojo bei piliečių mokslo (Citizen science) tyrimus Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka įsitraukė į Erasmus+ projekto „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) vykdymą.

Projektas startavo 2022 metų pradžioje ir bus vykdomas iki 2024 metų vidurio. Projekto iniciatorius – Tartu universitetas. Taip pat dalyvauja Talino technologijos universitetas (TalTech), Latvijos universitetas, verslo partneriai iš Vokietijos (Immer Besser GmbH) ir Graikijos (Web2Learn) bei Kauno technologijos universitetas.

FabCitizen

Pagrindinis FabCitizen projekto tikslas - suteikti mokykloms, ypač mokytojams, tėvams ir mokiniams, galimybę dalyvauti kokybiškuose pilietinio mokslo projektuose tiek pagal mokymo programą, tiek už jos ribų. Projkto metu siekiama sukurti priemones, kurios padėtų pagerinti piliečių mokslo projektų kokybę, ypač mokyklose. Projekte kartu su partneriais dalyvauja Vilniaus Gedimino Technikos universiteto tyrėjų komanda.