Naujienos

Lietuvos Mokslo tarybos finansuojamą piliečių mokslo projektą

Data: 2020-04-01

Lietuvos Mokslo tarybos finansuojamą piliečių mokslo projektą "Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę (CS4Welfare)".  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 - 2021-12-31. 

Šio projekto tikslas yra ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Piliečių mokslo (angl. citizen science), kaip inovatyvios piliečių įtraukimo formos, idėja yra plačiai taikoma užsienyje, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinėje stadijoje. Todėl šis projektas leis ištirti, kaip piliečių mokslas gali būti naudojamas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo ir įtraukimo forma sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas, atskleidžiant įsitraukimą mažinančias kliūtis ir dalyvavimą skatinančius motyvus.